fredag 11 februari 2011

“My earliest memory is shouting: at what and for what reason, I don't know. Probably a tantrum; or I may have been rehearsing. I was always an early starter.”

Ska se den väldigt omtalade filmen "Lemmy - the movie" nu. Alla har sagt att det är en fantastisktjävlaasbra film, så jag är lite rädd att jag har för höga förväntningar.

Inga kommentarer: