lördag 28 februari 2009

I Will Let You Down, I Will Make You Hurt

Topp Tre Våldsamma Förhållanden

1. "Caroline says, as she gets up from the floor
'You can beat me all you want to, but I don't love you anymore'"
"Caroline Says II" - Lou Reed
Den gör så ont. Och det märkliga är, att när Lou sjunger den, känner man förövarens smärta över att hon inte längre älskar honom också.

2. "And it don't mean I don't love you
when I put a gun to your head
It just means I wanna get rough with you"
"Baby's Gonna Die Tonight" - Adam Green
Låten är bara en upprepning av de här orden, och frasen "Baby's gonna be allright." Det sätts i en sån obehaglig kontrast till den faktiskta titeln.

3. "He keeps you in a box by the bed
Alive, but just barely
He said, ‘I’m your lover, I’m your friend,
I’m pure’, and he hit me again"
Jennifers Body - Hole
Jag tycker bara om stilen, den råa, poetiska kvalitén i de första två raderna. Och sen dilemmat i alla våldamma förhållandet, han säger att han älskar dig men ändå slår han.

Inga kommentarer: